Zelfbeheersing is als spieren. Hoe meer je ze gebruikt, hoe sterker ze worden.

Winnaars vergelijken hun verwezenlijkingen met hun doelstellingen, verliezers met die van anderen.

Zoals een molensteen alle soorten graan kan vermalen, zo moet een sterke ziel in staat zijn alle gebeurtenissen te accepteren.
- Marcus Aurelius

Je kunt iets bereiken, als je er maar van overtuigd bent dat je het kunt.

Voor een gegarandeerd succes, zet je eerst je hersenen in de versnelling, en dan je mond pas in werking.